Recycling opakowań na leki

May 11, 2021 5:39 pm

Category:

Aluminium jest szeroko rozpowszechnionym materiałem używanym w każdej gałęzi przemysłu. Dzięki swym właściwościom, jak i możliwości różnorodnych obróbek jego powierzchni, używany jest zarówno do wytwarzania dużych części i maszyn, jaki i cienkiej folii, używanej np. do produkcji opakowań na leki.

Opakowania na leki, potocznie znane jako blistry, wytwarzane są z polichlorku winylu i folii aluminiowej. Zespół naukowców z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ: prof. inż. Marek Zieliński, dr Ewa Miękoś, prof. Sławomira Skrzypek i dr Dominik Szczukocki opracowali urządzenie pozwalające na rozdzielenie i recykling obu komponentów, bez wytwarzania odpadów.

Foto: Blister Pack, w potocznym języku znane jako blistry.

Po uprzednim rozdzieleniu blistrów wg ich koloru, opakowania te są mielone, a następnie umieszczane w hermetycznym pojemniku, gdzie po połączeniu z ciekłą substancją, aluminium i polichlorek winylu są rozdzielane na zasadzie różnicy gęstości – aluminium odkłada się w dolnej warstwie, a pcv w górnej. Po rozdzieleniu, oba komponenty są suszone. Dzięki tej metodzie, zarówno aluminium jak i pcv mogą być powtórnie wykorzystane.

Naukowcy opatentowali zarówno samą metodę, jak i urządzenie do niej wykorzystane.

Zdobyli złoty medal Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Projektowania KIDE 2018 w Kaohsiung na Tajwanie, jak również otrzymali nagrodę specjalną Toronto – Canada International Society of Innovation and Advanced Skills.

Źródło:https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/wynalazek-na-medal