Category: Foreign Article

Recycling opakowań na leki

Posted on: May 11, 2021

Aluminium jest szeroko rozpowszechnionym materiałem używanym w każdej gałęzi przemysłu. Dzięki swym właściwościom, jak i możliwości różnorodnych obróbek jego powierzchni, używany jest zarówno do wytwarzania dużych części i maszyn, jaki i cienkiej folii, używanej np. do produkcji opakowań na leki. Opakowania na leki, potocznie znane jako blistry, wytwarzane są z…

Continue Reading »